Kunskapsförbannelsen: Hur kunskapsskillnader försvårar kommunikation

Alla människor har olika nivåer av kunskap i olika ämnen. Vi kan olika mycket om programmering, konst, psykologi, fjärilsarter, kvantmekanik och allt annat. Denna kunskapsskillnad ställer till problem när en människa ska förklara någonting för någon annan. Vi har väldigt svårt att "tänka bort" den kunskap som vi själva har, men som den andra parten saknar. /.../ Det spelar ingen roll hur bra du förstår din förklaring om din åhörare känner att de förstår lika mycket som om du hade gett den på grekiska.