Kan bra beslut ge dåliga resultat? Utfallsbias, efterklokhet och hur man kan förbättra sin beslutsförbättringsförmåga

Hur försöker vi förbättra vårt beslutsfattande, och kan vi göra detta ännu bättre? I en värld full av möjligheter och risker har vi människor den viktiga förmågan att komma på och jämföra olika handlingsalternativ inför ett beslut. Det alternativ som vi sedan agerar på påverkar hur vårt liv utspelar sig (beslutets så kallade utfall). Oftast är det ganska liten skillnad mellan alternativens olika utfall, men ibland kan skillnaden i utfall vara väldigt stor. /.../ Alla borde försöka förbättra sitt beslutsfattande i syfte att förbättra sina utfall. Det enklaste sättet att göra detta på är att bedöma "hur bra var utfallet?" och låta denna bedömning utgöra svaret på frågan som vi egentligen vill svara på, "hur bra var beslutet?". Detta tankesätt må vara enkelt, men det är också felaktigt. Inom kognitionsvetenskap beskrivs denna tendens som utfallsbias (outcome bias), det vill säga att ens bedömning av ett besluts kvalitet påverkas för mycket av beslutets utfall (och för lite av andra faktorer). När vi fattar ett beslut kan vi bara använda oss av den information som vi har vid beslutstillfället. Ofta finns det en eller flera osäkerhetsfaktorer som vi inte kan veta med 100% säkerhet hur de kommer att påverka utfallet av vårt beslut.