Bekräftelsefelet och filterbubblor

En av våra viktigaste förmågor är att granska trovärdigheten för olika påståenden. /.../ Tyvärr är vår granskningsförmåga inte så bra som man hade kunnat hoppas. Alltför ofta bekräftar vi bara vår ursprungliga bedömning, istället för att uppdatera denna baserat på information som dyker upp under granskningen. Denna tendens har fått namnet bekräftelsefelet (även konfirmeringsbias, eng. confirmation bias) och inbegriper flera snedsteg som vi gör när vi söker, tolkar och minns information som behövs för att granska ett påstående. /.../